Wprowadzenie

W Łodzi do 1989 roku istniało ponad 600 miejsc, w których znajdowały się schrony przeciwlotnicze i ukrycia, gdzie mieszkańcy Łodzi mogli skryć się przed atakami gazowymi lub lotniczymi.

Schrony ulokowane są w całej Łodzi i zapewne każdy mieszkaniec miał kiedyś z nimi styczność. Do chwili obecnej zachowało się kilkaset schronów i ukryć, które można oglądać głównie z zewnątrz, choć do wielu można wejść lub zobaczyć wnętrze z zewnątrz.

Według stanu na 31.12.2009 roku, w schronach i ukryciach mogło pomieścić się ponad 86 tys. osób.

Mieszczą się one w zabytkowych kamienicach, fabrykach, budynkach mieszkalnych, parkach, skwerach, podwórkach.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wejście do istniejących schronów wiąże się z pozwoleniem właściciela obiektu i każdy, kto chciałby penetrować takie miejsca, robi to na własne ryzyko.

Strona Schrony w Łodzi ma na celu pokazanie historii Łodzi od innej strony, dotąd mało znanej – ukrytej pod powierzchnią ziemi.

Obecnie wielu właścicieli nieruchomości ma wątpliwości, czy dane pomieszczenia można przeznaczać na coś innego niż schron, a co za tym idzie, schrony pod kamienicami czy blokami stoją puste, w dużej części zaniedbane i wymagają remontu. Biorąc pod uwagę, że takich miejsc w Łodzi jest kilkaset, można sobie wyobrazić, jaki potencjał stanowią dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy miasta. Niektórzy przeznaczają schrony na komórki, magazyny albo wykorzystują je w innych celach, natomiast stanowi to niewielki procent ich ponownego zagospodarowania.

WAŻNE:

Na stronie opisane są lokalizacje, lecz nie jest podane dokładnie miejsce, w którym schron się znajdował bądź znajduje. Ma to na celu zmobilizowanie osoby idącej tropem schronów do samodzielnego jej odszukania.

Na stronie nie jest również podany właściciel danego terenu bądź nieruchomości.

Poza aspektami edukacyjnymi i dydaktycznymi, strona ma skłaniać również do refleksji i zadania sobie pytania – co dalej z tymi budowlami, jak można je wykorzystać w dzisiejszych czasach.