FAQ

Dane o schronach gromadzone są od kilkunastu lat i pochodzą z różnych źródeł, tj.: Miejskie i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, osoby prywatne, relacje świadków, samodzielna eksploracja.

Nie, na stronie nie ma wszystkich lokalizacji schronów. Co jakiś czas dowiadujemy się o miejscach, które mogły być schronami, ale nie ma ich w znanych dokumentach, by to potwierdzić.

Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli interesuje Cię ten temat i chciał(a)byś jakoś pomóc, np. uzupełnić bazę zdjęciową, zrobić tłumaczenie na inny język, to napisz do nas: schronywlodzi@gmail.com

W dużej części są to własne opracowania na podstawie archiwalnych dokumentów, gazet , opracowań osób prywatnych, relacji świadków. Przy opracowywaniu tekstów korzystaliśmy również z publikacji lub wykorzystaliśmy fragmenty na zasadzie prawa cytatu tj.:

Zdzisław Bladowski – Budowle ochronne

Tadeusz Kmiecik – Z dziejów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1928-1939

Tadeusz Bojanowski – Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939-1945)

Ruda Pabianicka – wyd. Księży Młyn

Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi (wyd. Urząd Miasta Łodzi) 

Tomasz Bolanowski – Architektura okupowanej Łodzi

ULM. MIasto naszej młodości i cierpienia

Kazimierz Badziak, Leszek Olejnik, Bolesław Pelka – Grand Hotel w Łodzi 1888-1988

Teksty na stronie mają być początkiem nowych autentycznych historii i mają prowokować do dalszego zgłębiania tematu schronów i ciekawostek o Łodzi przez osoby komentujące.

Możesz, o ile masz zgodę właściciela. Jeśli nie wiesz kto jest właścicielem, powinieneś się tego dowiedzieć, np. w instytucjach Urzędu Miasta Łodzi.

Musisz pamiętać, że w większości schrony nie są przyjaznymi miejscami i powinieneś/powinnaś się do takiej wizyty odpowiednio przygotować. W opuszczonym schronie, poza niebezpieczeństwami wynikającymi z jego utrzymania, mogą znajdować się również inne nieprzewidziane rzeczy, takie jak wilgoć, pleśń, kurz czy inne substancje uczulające.

Na stronie nie znajdują się informacje nielegalne, tajne, poufne czy mogące wyrządzić komukolwiek krzywdę lub w jakikolwiek sposób komuś zaszkodzić.

Wszystkie informacje zawarte na stronie są informacjami historycznymi i należy je traktować jako archiwalne.

Najlepiej wyślij do nas wiadomość na schronywlodzi@gmail.com, załączając zdjęcie lub informacje jakie posiadasz na ten temat. 

Jeśli chciał(a)byś, aby Twoje informacje zostały zamieszczone na stronie, musisz wyrazić swoją zgodę na ich opublikowanie. 

Możliwe, że dokładna lokalizacja się nie zgadza – takie też jest założenie strony, żeby nie wskazywać dokładnie gdzie znajduje się schron. Strona SchronywLodzi.pl ma prowokować do samodzielnej eksploracji i własnych poszukiwań. 

Jeśli chcesz poinformować innych o dokładnej lokalizacji, napisz to w komentarzu danego miejsca. 

Jeśli nie masz zgody właściciela strony, nie możesz wykorzystać żadnych informacji, zdjęć, grafik, materiałów wideo, dźwiękowych, jakie znajdują się na stronie. 

Najlepiej napisz na adres: schronywlodzi@gmail.com i opisz, do jakich celów chcesz je wykorzystać. 

Jeśli chcesz sam(a) lub ze znajomymi zobaczyć miejsca, w których znajdują się schrony, weź smartfona lub tablet, jedź pod wskazane miejsce na mapie i znajdź go. Zrób zdjęcie jeśli będzie to możliwe i prześlij do nas.

Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych tak, by łatwo można było zwiedzać miejsca zamieszczone na mapie.

Może się zdarzyć, że odnalezienie schronu będzie utrudnione lub niemożliwe. Pamiętaj, że na stronie znajdują się informacje historyczne i części miejsc może już nie być.

Współpracujemy z przewodnikami i pasjonatami Łodzi, którzy pokażą Ci Łódź od innej, mało znanej strony- napisz do nas na schronywlodzi@gmail.com lub skontaktuj się z osobami do których kontakt znajduje się pod artykułami. 

To zależy. 

W Łodzi jest obecnie jeden schron, którym opiekuje się Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Kompania Brus”, który jest bezpieczny dla odwiedzających i przyjazny.

Zdecydowana większość schronów (miejsc w których w przeszłości znajdował się schron) jest mało przyjazna, zasypana i niebezpieczna. 

Pamiętaj, że do każdego schronu wchodzisz na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny/a za swoje czyny.

Jednym z celów strony SchronywLodzi.pl jest podtrzymywanie pamięci o obiektach historycznych, do których zaliczamy schrony z lat 1939 -1989.

Ważne jest, aby te budowle nie były zapomniane i zrujnowane. Jednym ze sposobów na poprawienie ich stanu jest ponowne wykorzystanie.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wykorzystaniem schronu na swoją działalność, skontaktuj się z administratorem danej nieruchomości bądź terenu na którym znajduje się schron i dowiedz się, jak możesz go wykorzystać.

Schrony można użytkować na wiele różnych sposobów, przez adaptowanie ich na komórki czy magazyny, po miejsca kultury i innej działalności gospodarczej