EC2 – Wroblewskiego 26

Elektrociepłownia EC2, dawniej elektrociepłownia im. Włodzimierza Lenina  przy ul. Wróblewskiego 26, jest pierwszą z trzech elektrociepłowni zbudowanych w Łodzi po II wojnie światowej.

Budowa trwała 5 lat i została zakończona w 1960 roku. 

EC2 zaopatrywała w ciepło i energię osiedla Retkinia i Karolew. 

EC2 zaczęto wygaszać w 2012 r. a w 2015 roku, została wyłączona z eksploatacji. W roku 2017 została sprzedana przez firmę Veolia.

Obiekt, przy zachowaniu najwartościowszych obiektów zabytkowych miał być przystosowany pod budowę i adaptację m.in. budynków biurowych i mieszkalnych.

W lipcu 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków 

W 2019 r. właściciel rozpoczął wyburzanie nie czekając na decyzję konserwatora. Łódzki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zawiadomił prokuraturę o nielegalnym wyburzeniu EC2 Łódź.

EC2 po 60 latach istnienia znika z krajobrazu Łodzi.


Na terenie EC2 przy ul. Wróblewskiego 26 było 5 schronów

1. Stanowisko kierowania

Powierzchnia ogólna: 233 m2

Powierzchnia użytkowa: 56 m2

Pojemność: 80 osób

Rok budowy: 1955 r.

Dla schronu przygotowane są dwie karty ewidencyjne- z roku 1969 i 1982, które różnią się od siebie danymi. Poniżej karta z 1969 roku.

Karta ewidencyjna budowli ochronnej w Elektrociepłowni im. W. Lenina z roku 1969 przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi, pod budynkiem administracyjnym:

 • Rodzaj budowli ochronnej: Ukrycie typu I, stanowisko kierowania ZOS i schron nr 1 pod bud.
 • Wytrzymałość:   t/m2
 • Powierzchnia ogólna netto: (po odliczeniu pow. ścian wewn.) 233 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: komór schronowych, tylko w schronie PRL, 42 m2
 • Pojemność: 170 osób ogółem (60+18), przyjmując 0,7 m2 pow. na osobę
 • Charakterystyka budowy: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 64 cm na zaprawie cementowej. Strop żelbetowy- płyta grubości 20 cm, przykryta 15 cm warstwą piasku i 8cm warstwą betonu
 • Rok budowy: 1955
 • Przydatność użytkowa: budowla posiada pełną sprawność techniczną
 • Nadciśnienie w schronie: winno wynosić 30  mm słupa wody, a jest 5 mm słupa wody
 • Ilość i opis wyjść zapasowych: dwa (w tym jedno dla stanowiska kierowania ZOS) o wymiarach 80x450x160 cm
 • Drzwi gazoszczelne i ochronne: stalowe, typu II o wymiarach 80×180 cm- szt. 4, oraz drzwi stalowe ochronne typu II o wym. 60×120 cm- szt. 2
 • Przedsionki: 2
 • Czerpnie powietrza: stanowią dwa kanały (14×27) cm. wyk. w ścianie zewn.
 • Komory rozprężenia: brak
 • Agregaty filtrowentylacyjne: typ RM-300- szt. 1
 • Filtropochłaniacze:  typu FP-100u- szt. 4, rok produkcji 1965
 • Klapy WKS: o średnicy 150 mm- szt. 2
 • Instalacja elektryczna: siły i światła są wykonane i sprawne technicznie
 • Instalacje sanitarne: są wykonane i sprawne technicznie
 • Zbiorniki wody pitnej: przepływowe- szt. 2 o pojemności 150 l. każdy
 • Instalacje wentylacyjne: są wykonane i sprawne technicznie
 • Inne wyposażenia jak: zawory odcinające instalacje wod. kan. i c.o. są zainstalowane w schronach i posiadają pełną sprawność techniczną

2. Ukrycie przeznaczone dla załogi

Powierzchnia ogólna: 142 m2

Powierzchnia użytkowa: 85 m2

Pojemność: 120 osób

Rok budowy: 1957 r.

Dla schronu przygotowane są dwie karty ewidencyjne- z roku 1969 i 1982, które różnią się od siebie danymi. Poniżej karta z 1969 roku.

Karta ewidencyjna budowli ochronnej w Elektrociepłowni im. W. Lenina z roku 1969 przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi, pod budynkiem socjalno-ruchowym:

 • Rodzaj budowli ochronnej: Ukrycie typu I, schron nr 2 pod budynkiem
 • Wytrzymałość:  3,00 t/m2
 • Powierzchnia ogólna netto: (po odliczeniu pow. ścian wewn.) 142 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: komór schronowych- 85 m2
 • Pojemność: 120 osób, przyjmując 0,7 m2 pow. na osobę
 • Charakterystyka budowy: ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 64 cm na zaprawie cementowej. Strop żelbetowy- płyta grubości 20 cm, przykryta 15 cm warstwą piasku i 8cm warstwą betonu
 • Rok budowy: 1957
 • Przydatność użytkowa: budowla posiada pełną sprawność techniczną
 • Nadciśnienie w schronie: winno wynosić 20  mm słupa wody, a jest 10 mm słupa wody
 • Ilość i opis wyjść zapasowych: jedno o wymiarach 80x600x200 cm
 • Drzwi gazoszczelne i ochronne: stalowe, typu II o wymiarach 80×180 cm- szt. 4 i 60×120 cm- szt. 1
 • Przedsionki: 2
 • Czerpnie powietrza: stanowią dwa kanały (14×27) cm. wyk. w ścianie zew. bud.
 • Komory rozprężenia: –
 • Agregaty filtrowentylacyjne: typu RM-300- szt. 1
 • Filtropochłaniacze:  FP-100u- szt. 4, rok produkcji 1965
 • Klapy WKS: o średnicy 150 mm- szt. 1
 • Instalacja elektryczna: siły i światła są wykonane i sprawne technicznie
 • Instalacje sanitarne: i c.o. są wykonane i sprawne technicznie
 • Zbiorniki wody pitnej: przepływowy- szt. 1 o pojemności 150 l.
 • Instalacje wentylacyjne: są wykonane i sprawne technicznie
 • Inne wyposażenia jak: zawory odcinające instalacje wod. kan. i c.o. są zainstalowane i posiadają pełną sprawność techniczną

3. Schron pod kominem nr 1

Powierzchnia ogólna: 44 m2

Powierzchnia użytkowa: 28 m2

Pojemność: 40 osób

Rok budowy: 1957 r.

Dla schronu przygotowane są dwie karty ewidencyjne- z roku (brak daty wykonania) i 1982, które różnią się od siebie danymi. Poniżej karta wcześniejsza.

Karta ewidencyjna budowli ochronnej w Zespole Elektrociepłowni im. W. Lenina  przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi, pod kominem nr 1:

 • Rodzaj budowli ochronnej: schron nr 3 pod kominem nr 1
 • Wytrzymałość: 50 t/m2
 • Powierzchnia ogólna netto: 44,0 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: 28 m2
 • Pojemność: 40 osób
 • Charakterystyka budowy: ściany żelbetowe gr. 120 cm, strop żelbetowy konstrukcji płytowo-żebrowej
 • Rok budowy: 1957
 • Nadciśnienie w schronie: 20 mm słupa wody
 • Ilość i opis wyjść zapasowych: jedno o wym. 80x200x200 cm
 • Drzwi gazoszczelne i ochronne
 • żelbetowe typu II o wymiarach 80×180 cm- szt. 2,
 • stalowe o wym. 60×80 cm- szt. 1
 • Czerpnie powietrza: z rury żeliwnej na zewnątrz budowli.
 • Komory rozprężenia: brak
 • Agregaty filtrowentylacyjne: typ RM-200- szt. 1
 • Filtropochłaniacze:  typu FP-100u- szt. 2, rok produkcji 1965
 • Klapy WKS: typ 150- szt. 1
 • Instalacja elektryczna: siły i światła są wykonane i sprawne technicznie
 • Instalacje sanitarne: sprawna
 • Zbiorniki wody pitnej: b.d.
 • Instalacje wentylacyjne: sprawna
 • Inne wyposażenia: zawory odcinające instalacje wod. kan. i c.o.

4. Schron pod kominem nr 2

Powierzchnia ogólna: 44 m2

Powierzchnia użytkowa: 28 m2

Pojemność: 40 osób

Rok budowy: 1960 r.

Dla schronu przygotowane są dwie karty ewidencyjne- z roku (brak daty wykonania) i 1983, które różnią się od siebie danymi. Poniżej karta wcześniejsza.

Karta ewidencyjna budowli ochronnej w Zespole Elektrociepłowni im. W. Lenina  przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi, pod kominem nr 2:

 • Rodzaj budowli ochronnej: schron nr 4 pod kominem nr 2
 • Wytrzymałość: 50 t/m2
 • Powierzchnia ogólna netto: 44,0 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: 28 m2
 • Pojemność: 40 osób
 • Charakterystyka budowy: ściany żelbetowe gr. 120 cm, strop żelbetowy konstrukcji płytowo-żebrowej
 • Rok budowy: 1960
 • Nadciśnienie w schronie: 20 mm słupa wody
 • Ilość i opis wyjść zapasowych: jedno o wym. 80x200x200 cm
 • Drzwi gazoszczelne i ochronne
 • żelbetowe typu II o wymiarach 80×180 cm- szt. 2,
 • stalowe o wym. 60×80 cm- szt. 1
 • Czerpnie powietrza: z rury żeliwnej na zewnątrz budowli
 • Komory rozprężenia: brak
 • Agregaty filtrowentylacyjne: typ RM-200- szt. 1
 • Filtropochłaniacze:  typu FP-100u- szt. 2, rok produkcji 1965
 • Klapy WKS: typ 150- szt. 1
 • Instalacja elektryczna: siły i światła-sprawne
 • Instalacje sanitarne: sprawne
 • Zbiorniki wody pitnej: b.d.
 • Instalacje wentylacyjne: sprawna
 • Inne wyposażenia: zawory odcinające instalacje wod. kan. i c.o.

5. Ukrycie przystosowane dla załogi – pod budynkiem Domu Kultury „Energetyk”

Powierzchnia ogólna: 68 m2

Powierzchnia użytkowa: 52 m2

Pojemność: 75 osób

Rok budowy: 1957 r.

Dla schronu przygotowane są dwie karty ewidencyjne- z roku 1969 i 1982, które różnią się od siebie danymi. Poniżej karta z 1969 roku.

Karta ewidencyjna budowli ochronnej w Elektrociepłowni im. W. Lenina z roku 1969 przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi, pod budynkiem Międzyzakładowego Domu Kultury:

 • Rodzaj budowli ochronnej: Ukrycie typu I, pod budynkiem
 • Wytrzymałość: (2,5)? (1,5)  t/m2
 • Powierzchnia ogólna netto: (po odliczeniu ścian wewn.) 68 m2 
 • Powierzchnia użytkowa: komór schronowych- 52 m2
 • Pojemność: 75 osób, przyjmując 0,7 m2 pow. na osobę
 • Charakterystyka budowy: ściany zewn. murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 64 cm na zaprawie cementowej. Strop żelbetowy- płyta grubości 20 cm, przykryta 15 cm warstwą piasku i 10 cm warstwą betonu
 • Rok budowy: 1957
 • Przydatność użytkowa: budowla posiada pełną sprawność techniczną
 • Nadciśnienie w schronie: winno wynosić 20  mm słupa wody, a jest 0 mm słupa wody
 • Ilość i opis wyjść zapasowych: jedno o wymiarach 80x390x140 cm
 • Drzwi gazoszczelne i ochronne: stalowe, typu II o wymiarach 80×180 cm- szt. 4 oraz o wymiarach 60×120 cm- szt. 1
 • Przedsionki: 1
 • Czerpnie powietrza: stanowią dwa kanały (14×27) cm. wyk. w ścianie zewn.
 • Komory rozprężenia: –
 • Agregaty filtrowentylacyjne: typ RM-200- szt. 1
 • Filtropochłaniacze:  typu FP-100u- szt. 2, rok produkcji 1965
 • Klapy WKS: o średnicy 150 mm- szt. 2
 • Instalacja elektryczna: siły i światła są wykonane i sprawne technicznie
 • Instalacje sanitarne: i c.o. są wykonane i sprawne technicznie
 • Zbiorniki wody pitnej: przepływowy- szt. 1 o pojemności 150 l.
 • Instalacje wentylacyjne: są wykonane i sprawne technicznie
 • Inne wyposażenia jak: zawory odcinające instalacje wod. kan. i c.o. są zainstalowane i posiadają pełną sprawność techniczną

Kino Energetyk, 1966 rok.
Kino Energetyk, 2015 rok.
Zdjęcie: Mr Scoott jedzie do …

Jak wyglądała elektrociepłownia po opuszczeniu załogi możecie zobaczyć na filmie


Jeśli masz jakieś dodatkowe informację o tym miejscu, podziel się tym w komentarzu poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *