Gdzie się schronić

Aktualizacja: 06.04.2023r.

6 kwietnia br. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja, podczas której wiceminister Maciej Wąsik, wspólnie z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, zaprezentowali wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności.

Podczas działań strażaków zinwentaryzowano 234 735 obiektów budowlanych na terenie kraju. Sklasyfikowane zostały jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS).

Pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W przypadku zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób.

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

No dobrze, ale gdzie możemy schronić się w Łodzi?

Dokładną mapę gdzie możemy schronić się w Łodzi docelowo znajdziemy w aplikacji – obecnie dostępna na stronie schrony.straz.gov.pl

Kliknij w zdjęcie aby się przełączyć na mapę

Z mapy dowiadujemy się o 3 rodzajach miejsc/ budowli ochronnej:

1 – schron

2- ukrycie

3- miejsce doraźnego schronienia (MDS)

Niestety, na dzień dzisiejszy niewiele wynika z mapy i jej zawartości.

Możemy dowiedzieć się o kilkunastu schronach, kilku ukryciach i ogromnej liczbie miejsc doraźnego schronienia, które służą ochronie m.in. przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.Gdzie w Łodzi są schrony w których realnie można się schować i przeżyć? Kto nas tam wpuści? Jestem z chojen okolice białego kościoła Łódź.

Proszę o informację, który z łódzkich schronów jest obecnie zdolny do użycie i do którego można się udać w razie ataku wroga?

Mieszkam na ul. Zgodna- Górna, mam pytanie w razie nalotów na Łódź gdzie najbliżej mogłabym się schować do schronu.

Czy schron przy ul. Aleksandrowskiej jest czynny? Nie ma go na liście zarejestrowanych. Czy w razie ataku można się w nim schronić?

Chciałabym się dowiedzieć czy są jakieś aktywne schrony w okolicach ulicy Próchnika oraz Spornej przy Brackiej? Jeśli tak to gdzie? Gdzie w razie wybuchu wojny mam się kierować z dziećmi. Czy do takich schronów można zabrać zwierzęta?

To tylko część pytań zaniepokojonych mieszkańców Łodzi w związku z sytuacją w Ukrainie.


Postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła, czyli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz w  Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi, czy oprócz strony https://schronywlodzi.pl/ gdzie zamieszczone są lokalizacje ponad 600 miejsc gdzie w przeszłości mogli schronić się mieszkańcy w razie zagrożenia jest gdzieś dostępna lista aktualnie czynnych schronów oraz w jaki sposób w przypadku zagrożenia mieszkańcy zostaną poinformowani o zagrożeniu.

Poniżej odpowiedź od Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Na chwilę obecną nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Polski i jej obywateli.

W sytuacjach kryzysowych wszelkich informacji obywatelom udzielać będą właściwe urzędy miast/gmin. W przypadku Łodzi jest to Urząd Miasta Łodzi. Również w ich gestii leżeć będzie ochrona ludności, zgodnie z zatwierdzonymi planami i procedurami – także w zakresie schronów i ukryć.

Nie ma dedykowanej strony internetowej z wykazem budowli ochronnych na terenie województwa. Obywatele o zagrożeniu będą informowani poprzez syreny alarmowe, aplikację RSO, lokalną TV, radio i portale internetowe. 

Pojawią się tam również wskazówki jak postępować w danej sytuacji (w zależności od zagrożenia).

Poniżej odpowiedź od Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktami wykonawczymi do niej – Prezydent miasta Łodzi w ramach

swoich kompetencji jest przygotowany do realizacji zadań związanych z obroną ludności. Zakres wykonywanych zadań będzie podawany do publicznej wiadomości mieszkańcom Miasta dostępnymi środkami przekazu oraz poprzez odpowiednie służby, w tym Miejski System Alarmowania i Ostrzegania, stosownie do zaistniałego zagrożenia.

Prezydent Miasta Łodzi posiada wymaganą przepisami prawa dokumentację planistyczną, opracowane procedury w zakresie realizacji czynności podczas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, jak też wynikającą z zakresu zadań nałożonych na terenowy organ obrony cywilnej( w myśl art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Należy nadmienić, iż część informacji związanych z realizacją zadań związanych z ochrona ludności w związku z zaistniałymi zagrożeniami, zawarta jest w dokumentacji podlegającej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742), w związku z tym brak jest możliwości przekazania szczegółowych danych oraz informacji w powyższym zakresie.


Gdzie się schronić

W związku z sytuacją w Ukrainie i licznymi zapytaniami zaniepokojonych mieszkańców Łodzi, przedstawiamy poniżej listę miejsc, gdzie w sytuacji zagrożenia można się schronić.

Jedną z podstawowych zasad, to wybranie miejsca- najlepiej pod ziemią, które zrobione jest z żelbetu- materiału ogniotrwałego i odpornego na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Większość schronów zrobiona jest z tego materiału, ale nie wszystkie. 

Z żelbetu zrobione są również bloki mieszkalne i wieżowce, garaże podziemne czy przejścia podziemne.

I właśnie te trzy obiekty architektoniczne, jako ogólnodostępne przedstawiamy poniżej:

 1. Schrony pod budynkami
 2. Podziemne parkingi w budynkach wielorodzinnych
 3. Przejścia podziemne

Schrony/ ukrycia

Pełna lista schronów w formie mapy z podziałem na dzielnice, dostępna jest na stronie

https://schronywlodzi.pl/#schrony-mapa

Kliknij w zdjęcie i zobacz listę schonów w Łodzi

Zastrzeżenie!

Nie wszystkie wymienione miejsca zostały sprawdzone pod względem dostępności i ochronności.

Adresy na mapie są w większości zamknięte, a dostęp do nich mają administratorzy danego obiektu, którymi są: Zarząd Lokali Miejskich, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prywatni właściciele, etc.

Jeśli chcesz wejść do schronu, skontaktuj się z administratorem budynku gdzie schron się znajduje.


Podziemne parkingi

Multikino – al. Piłsudskiego 11A

M-Bank – ul. Barbary Sass-Zdort przy Kilińskiego 74

Hotel Puro – ul. Ogrodowa 16

Centrum Ogrodowa – biurowiec, ul. Zachodnia 34

Brama Miasta – ul. Kilińskiego 66

Hotel Holiday-in – Piotrkowska 229/231

Solaris – kamienica, ul. Tuwima 15

Solaris – kamienica, ul. Zamenhofa 18

Osiedle Fuzja – Milionowa 6/6a

Osiedle Jarzębinowa – Okopowa 105/107

Budynki mieszkalne – ul. Sucha 2/4

Apartamenty – ul. Drewnowska 43

IKEA- Port Łódź – ul. Pabianicka 245


Przejścia podziemne

Za wykorzystaniem przejść podziemnych dla pieszych jako budowli ochronnych przemawia m.in. to, że:

 • są one całkowicie zagłębione w ziemi, a więc posiadają duże walory ochronne;
 • mają dużą wytrzymałość konstrukcyjną;
 • stosowana konstrukcja żelbetowa przy odpowiednim uszczelnieniu nadaje się do budownictwa ochronnego;
 • ich usytuowanie w centrach miast lub na najbardziej ruchliwych arteriach komunikacyjnych spowoduje napływ dużej liczby potrzebujących ukrycia w budowlach ochronnych;
 • przystosowanie przejścia podziemnego na budowlę ochronną jest stosunkowo proste.

Za pomoc w opracowaniu listy dziękuję Marcinowi Andrzejewskiemu.

5 thoughts on “Gdzie się schronić”

 1. Harcerska 8/9 możecie sprawdzić/wykreślić, ostatnio zburzono tam szkołę (sporo szumu było wokół tematu) więc nie wiadomo, czy schron się ostał.

 2. Żadne z łódzkich schronów nie jest w stanie ochronić w przypadku bezpośredniego trafienia bronią termojądrową w centrum miasta. Jedyna szansa na przeżycie kilku dni więcej to oddalenie się w kierunku obszarów o niskim zagęszczeniu ludności i o małym znaczeniu strategicznym. Wojna na terytorium Polski , atak na kraj NATO, jest jednoznaczna z użyciem broni jądrowej przez strony konfliktu, wojska rosyjskie w nie będą wstanie osiągnąć przewagi w konflikcie konwencjonalnym i wobec braku przewagi użyją broni w pierwszych dniach wojny licząc że użycie jej na ograniczonym obszarze nie spowoduje odpowiedzi symetrycznej krajów NATO.

  1. bez przesady: żadna doktryna wojenna nie przewiduje okładania się bombami termojądrowymi. Użycie broni atomowej zakład się do przełamania obrony lub powstrzymania ataku. Chodzi raczej o broń taktyczną. W Łodzi i okolicach mamy niestety trzy potencjalne cele: lotnisko na Lublinku, skrzyżowanie autostrad, oraz bazę lotnictwa w Łasku.

 3. wladze miast powinny natychmiast zajac sie sprawa schronow jako priorytet, a nie bawic sie sadzeniem kwiatkow na ulicach

 4. Przy ul. Kurczaki 130 (obecnie firma Hutchinson) w trakcie budowy fabryki POLMO w latach 1978-1980 powstał schron żelbetowy na około 300-400 osób.
  Czy jest zinwentaryzowany w zasobach obrony cywilnej ? czy pozostaje we władaniu firmy a powinien służyć okolicznej ludności ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *