ul. Jachowicza

Jeśli masz jakiekolwiek informacje, zdjęcia lub wspomnienia z miejsca poniżej, dodaj swój komentarz na dole strony.


Jachowicza 1

ul. Jachowicza 1 w Łodzi to budynek, który od początku jego powstania czyli roku 1955 użytkowany był jako przedszkole.

Pod budynkiem znajduje się schron, w którym zachowały się jeszcze elementy z czasów jego powstania, czyli np. instalacja elektryczna (24V), instalacja wentylacyjna (kanały wentylacyjne), pomieszczenia WC, węzeł sanitarny, drzwi żelbetowe, ogrzewanie (grzejnik).

Niestety większe elementy jak urządzenia filtro-wentylacyjne, zbiorniki wody pitnej nie zachowały się (prawdopodobnie ze względu na powierzchnię jaką zajmowały).

Pomieszczenia schronowe na ul. Jachowicza obecnie wykorzystywane są w sposób najlepszy z możliwych, czyli jako magazyn rekwizytów i rzeczy wykorzystywanych w przedszkolu oraz jako warsztat techniczny.

1. Schron pod budynkiem

Powierzchnia użytkowa: 70 m2

Pojemność: 100 osób

Rok budowy: 1955 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Poniżej rzut i przekrój piwnicy w której mieściło się Stanowisko Dowodzenia.

Zobacz na filmie jak wygląda schron pod podszkolem na ul. Jachowicza 1 w Łodzi


Cennym i niewątpliwie rzadkim elementem jaki się zachował, to centrala alarmowa AM-4 (urządzenie alarmowe typu AM-4), która miała osobne pomieszczenie w schronie.

Central takich w Łodzi było 5 – jedna dla każdej dzielnicy. Urządzenie to mogło być łączone w większe zespoły składające się z kilku czy kilkunastu central sterujących z jednego pulpitu.

Zobacz na filmie jak wygląda centrala telefoniczna AM-4 z ul. Jachowicza 1 w Łodzi

Centrala alarmowa AM-4 ze schronu na ul. Jachowicza 1 w Łodzi

Za sprawą p. Łukasza Ciemięgi ze Związku Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi na początku marca 2021 r. centrala została przekazana P. Michałowi Stec opiekującego się schronami w Tomaszowie Mazowieckim w celu umieszczenie jako eksponatu w największym schronie w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 27, gdzie cieszy oczy osoby odwiedzające.


Centrala alarmowa AM-4

Przeznaczenie

Centrala alarmowa AM-4 jest centralą 26- numerową, przeznaczoną do współpracy z centralami, nadajnikami dyspozytora i urządzeniami włączającymi tego samego typu.

Wykorzystywana do sterowania systemami alarmowymi miast, osiedli i zakładów pracy.

Dane taktyczno-techniczne

Centrala alarmowa AM-4 wyposażona jest w następujące zespoły:

 • zespół grupy wspólnej,
 • zespół sterujący,
 • zespół sygnalizacyjny,
 • zespół rozmówniczy i badaniowy,
 • 20 zespołów liniowych,
 • 6 zespołów liniowych rezerwowych.

Centrala jest zasilana z sieci prądu zmiennego 220 V, 50 Hz oraz z sieci prądu stałego 48 V +_ 5 V.

Sieć prądu stałego stanowią dwie baterie akumulatorów zasadowych o napięciu 48 V i pojemności 60 Ah każda, przy czym jedna z nich współpracuje buforowo z prostownikiem zasilanym z sieci prądu zmiennego 220V, druga natomiast stanowi zapasowe źródło energii. Bateria akumulatorów przejmuje całkowite obciążenie w razie braku napięcia w sieci. Pojemność obydwu baterii pozwala na pracę centrali alarmowej bez konieczności ładowania w ciągu 72 godz., w tym 15 min ciągłego nadawania alarmu.

Wymiary centrali 2000 X 855 X 575 mm

Ciężar całkowity 200 kg.

Opis ogólny

Na płycie czołowej centrali rozmieszczono elementy wskaźnikowe i przełączeniowe, pozwalające na kontrolę pracy systemu oraz na manipulacje związane ze sterowaniem.

Poszczególne zespoły spełniają następujące zadania:

1. Zespół grupy wspólnej – powoduje wysyłanie do zespołów liniowych jednego z trzech sygnałów alarmu głównego, odbiera sygnały o uszkodzeniach poszczególnych linii oraz kontroluje stan napięcia zasilania.

2. Zespół sterujący – odbiera i rozróżnia rodzaj nadawanego alarmu przez nadajnik dyspozytora oraz przekazuje go do zespołu grupy wspólnej.

3. Zespół manipulacyjny – umożliwia przystosowanie centrali alarmowej do pracy jako:

 • centrali dyspozytorskiej sterowanej z nadajnika dyspozytora;
 • centrali dyspozytorskiej będącej jednocześnie nadajnikiem dyspozytora;
 • centrali sterowane bezpośrednio z centrali dyspozytorskiej lub tranzytem przez centralę pośredniczącą.

4. Zespół sygnalizacyjny – powoduje zadziałanie przetwornicy prądu przemiennego na wypadek zaniku napięcia w sieci 220 V 50 Hz.

5. Zespół rozmówniczy i badaniowy – służy do przeprowadzenia badań linii, rozmów telefonicznych bezpośrednich i tranzytowych.

6. Zespół liniowy – może spełniać następujące funkcje:

 • zespołu nadawczego,
 • zespołu odbiorczego,
 • zespołu zasilającego linię,
 • zespołu kontrolującego linię.

Centrala alarmowa AM-4 może współpracować jednocześnie z następującymi urządzeniami:

 • z nadajnikiem dyspozytora typu AM-4,
 • z centralami alarmowymi typu AM-4,
 • z centralami alarmowymi typu AM-5 za pośrednictwem przystawki, ale tylko w kierunku nadawania,
 • z urządzeniami włączającymi AM-4.

Jednocześnie do centrali można podłączyć:

 • 1 linię do nadajnika dyspozytora;
 • 9 linii międzycentralowych;
 • 10 linii do urządzeń włączających.

Ponieważ wszystkie zespoły liniowe są identyczne, podane wyżej liczby przyłączonych urządzeń można dowolnie zmienić pod warunkiem, że ich suma nie przekroczy 20.