ul. Jachowicza

Jeśli masz jakiekolwiek informacje, zdjęcia lub wspomnienia z miejsca poniżej, dodaj swój komentarz na dole strony.


Jachowicza 1

ul. Jachowicza 1 w Łodzi to budynek, który od początku jego powstania czyli roku 1955 użytkowany był jako przedszkole.

Pod budynkiem znajduje się schron, w którym zachowały się jeszcze elementy z czasów jego powstania, czyli np. instalacja elektryczna (24V), instalacja wentylacyjna (kanały wentylacyjne), pomieszczenia WC, węzeł sanitarny, drzwi żelbetowe, ogrzewanie (grzejnik).

Niestety większe elementy jak urządzenia filtro-wentylacyjne, zbiorniki wody pitnej nie zachowały się (prawdopodobnie ze względu na powierzchnię jaką zajmowały).

Pomieszczenia schronowe na ul. Jachowicza obecnie wykorzystywane są w sposób najlepszy z możliwych, czyli jako magazyn rekwizytów i rzeczy wykorzystywanych w przedszkolu oraz jako warsztat techniczny.

1. Schron pod budynkiem

Powierzchnia użytkowa: 70 m2

Pojemność: 100 osób

Rok budowy: 1955 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Poniżej rzut i przekrój piwnicy w której mieściło się Stanowisko Dowodzenia.

Zobacz na filmie jak wygląda schron pod podszkolem na ul. Jachowicza 1 w Łodzi


Cennym i niewątpliwie rzadkim elementem jaki się zachował, to centrala alarmowa AM-4 (urządzenie alarmowe typu AM-4), która miała osobne pomieszczenie w schronie.

Central takich w Łodzi było 5 – jedna dla każdej dzielnicy. Urządzenie to mogło być łączone w większe zespoły składające się z kilku czy kilkunastu central sterujących z jednego pulpitu.

Zobacz na filmie jak wygląda centrala telefoniczna AM-4 z ul. Jachowicza 1 w Łodzi

Centrala alarmowa AM-4 ze schronu na ul. Jachowicza 1 w Łodzi

Za sprawą p. Łukasza Ciemięgi ze Związku Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi na początku marca 2021 r. centrala została przekazana P. Michałowi Stec opiekującego się schronami w Tomaszowie Mazowieckim w celu umieszczenie jako eksponatu w największym schronie w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 27, gdzie cieszy oczy osoby odwiedzające.


Centrala alarmowa AM-4

Przeznaczenie

Centrala alarmowa AM-4 jest centralą 26- numerową, przeznaczoną do współpracy z centralami, nadajnikami dyspozytora i urządzeniami włączającymi tego samego typu.

Wykorzystywana do sterowania systemami alarmowymi miast, osiedli i zakładów pracy.

Dane taktyczno-techniczne

Centrala alarmowa AM-4 wyposażona jest w następujące zespoły:

 • zespół grupy wspólnej,
 • zespół sterujący,
 • zespół sygnalizacyjny,
 • zespół rozmówniczy i badaniowy,
 • 20 zespołów liniowych,
 • 6 zespołów liniowych rezerwowych.

Centrala jest zasilana z sieci prądu zmiennego 220 V, 50 Hz oraz z sieci prądu stałego 48 V +_ 5 V.

Sieć prądu stałego stanowią dwie baterie akumulatorów zasadowych o napięciu 48 V i pojemności 60 Ah każda, przy czym jedna z nich współpracuje buforowo z prostownikiem zasilanym z sieci prądu zmiennego 220V, druga natomiast stanowi zapasowe źródło energii. Bateria akumulatorów przejmuje całkowite obciążenie w razie braku napięcia w sieci. Pojemność obydwu baterii pozwala na pracę centrali alarmowej bez konieczności ładowania w ciągu 72 godz., w tym 15 min ciągłego nadawania alarmu.

Wymiary centrali 2000 X 855 X 575 mm

Ciężar całkowity 200 kg.

Opis ogólny

Na płycie czołowej centrali rozmieszczono elementy wskaźnikowe i przełączeniowe, pozwalające na kontrolę pracy systemu oraz na manipulacje związane ze sterowaniem.

Poszczególne zespoły spełniają następujące zadania:

1. Zespół grupy wspólnej – powoduje wysyłanie do zespołów liniowych jednego z trzech sygnałów alarmu głównego, odbiera sygnały o uszkodzeniach poszczególnych linii oraz kontroluje stan napięcia zasilania.

2. Zespół sterujący – odbiera i rozróżnia rodzaj nadawanego alarmu przez nadajnik dyspozytora oraz przekazuje go do zespołu grupy wspólnej.

3. Zespół manipulacyjny – umożliwia przystosowanie centrali alarmowej do pracy jako:

 • centrali dyspozytorskiej sterowanej z nadajnika dyspozytora;
 • centrali dyspozytorskiej będącej jednocześnie nadajnikiem dyspozytora;
 • centrali sterowane bezpośrednio z centrali dyspozytorskiej lub tranzytem przez centralę pośredniczącą.

4. Zespół sygnalizacyjny – powoduje zadziałanie przetwornicy prądu przemiennego na wypadek zaniku napięcia w sieci 220 V 50 Hz.

5. Zespół rozmówniczy i badaniowy – służy do przeprowadzenia badań linii, rozmów telefonicznych bezpośrednich i tranzytowych.

6. Zespół liniowy – może spełniać następujące funkcje:

 • zespołu nadawczego,
 • zespołu odbiorczego,
 • zespołu zasilającego linię,
 • zespołu kontrolującego linię.

Centrala alarmowa AM-4 może współpracować jednocześnie z następującymi urządzeniami:

 • z nadajnikiem dyspozytora typu AM-4,
 • z centralami alarmowymi typu AM-4,
 • z centralami alarmowymi typu AM-5 za pośrednictwem przystawki, ale tylko w kierunku nadawania,
 • z urządzeniami włączającymi AM-4.

Jednocześnie do centrali można podłączyć:

 • 1 linię do nadajnika dyspozytora;
 • 9 linii międzycentralowych;
 • 10 linii do urządzeń włączających.

Ponieważ wszystkie zespoły liniowe są identyczne, podane wyżej liczby przyłączonych urządzeń można dowolnie zmienić pod warunkiem, że ich suma nie przekroczy 20.


Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje o tym miejscu, podziel się tym w komentarzu poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *