Dworzec Łódź-Olechów

Pierwsze plany budowy dużej stacji rozrządowej z magazynami wojskowymi, pojawiają się już w 1936 roku. Inwestycje lokować miano na terenach wschodnich okolic Łodzi. Inwestycji jednak nie zrealizowano, pozostały tylko plany.

Nowe władze okupacyjne w 1939 roku odnajdują te plany i przystępują do realizacji inwestycji.

Tereny Olechowa, Wiskitna i Janowa przeznaczają na strefy przemysłowe i produkcję zbrojeniową jak i magazyny.

Sam Olechów miał być sercem potężnej stacji rozrządowej o przepustowości 300 pociągów na dobę. Przygotowanie terenu pod budowę zaczynają się już wiosną 1940 roku. Od strony stacji Widzew.

W 1940 roku na terenie Olechowa powstają początkowo 2 małe obozy pracy, dla robotników Polaków i Niemców. W Andrzejowie przy stacji powstaje zaplecze na materiały budowlane.

Gwałtowna rozbudowa obozów następuje w 1943 roku, kiedy to powstają obozy jenieckie dla Francuzów na terenie Andrzejowa i Anglików na terenie Olechowa.

Źródło: Na Tropie Tajemnic Olechowa
Zdjęcie koloryzowane, oryginalne zdjęcie autorstwa zb. Lucjan Karolina Skobel.
Rok 1946. Na zdjęciu widać nastawnie, za nastawnią jest budynek kina i kolejny budynek którego jeszcze nie rozpracowalem. W oddali widać dach i komin kotłowni a po prawej stronie widać parowozownię. Między nastawnią a budynkiem gdzie było kino, z boku budynku widać szczelinę przeciwlotniczą. Źródło: https://www.facebook.com/natropietajemnicolechowa

Dzisiaj nie wiemy ile schronów było przy dworcu Łódź- Olechów. Mówi się, że mogło być ponad 20 różnych schronów. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka sztuk na które składają się schrony pod budynkami, szczeliny przeciwlotnicze i schrony jednoosobowe (Einmannbunker)

Poniżej dane techniczne schronów, które zostały opracowane na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

1. Schron przy budynku wartowni SOK

Powierzchnia użytkowa: 45,1 m2

Pojemność: 56 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Dowiedz się więcej i zobacz jak wygląda schron w środku – kliknij w film poniżej

Schron przy budynku wartowni SOK od środka

2. Schron przy budynku 23

Powierzchnia użytkowa: 61,9 m2

Pojemność: 76 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Dowiedz się więcej i zobacz jak wygląda schron w środku – kliknij w film poniżej

Schron przy budynku 23 od środka

3. Schron przy piaskowni

Powierzchnia użytkowa: 35,5 m2

Pojemność: 44 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Dowiedz się więcej i zobacz jak wygląda schron w środku – kliknij w film poniżej

Schron przy piaskowni od środka

4. Schron przy kanałach oczystkowych

Powierzchnia użytkowa: 13,7 m2

Pojemność: 17 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Dowiedz się więcej i zobacz jak wygląda schron w środku – kliknij w film poniżej

Schron przy kanałach oczystkowych od środka

5. Schron przy budynku łączności radiowej

Powierzchnia użytkowa: 35,6 m2

Pojemność: 45 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Dowiedz się więcej i zobacz jak wygląda schron w środku – kliknij w film poniżej

Schron przy budynku łączności radiowej od środka

6. Schron przy budynku lokomotywowni

Powierzchnia użytkowa: 52,4 m2

Pojemność: 65 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

7. Schron przy magazynie lokomotywowni

Powierzchnia użytkowa: 113,5 m2

Pojemność: 140 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski


8. Magazyn obrony cywilnej w wieży ciśnień

Powierzchnia ogólna: 65 m2

Pojemność: 65 osób

Rok budowy: 1943 r.

Foto: Mariusz Wasilewski

Zobacz jak wygląda magazyn Obrony Cywilnej w wieży ciśnień od środka


Prócz schronów (szczelin przeciwlotniczych) na terenie PKP, znajduje się 1 schron jednoosobowych typu Einmannbunker.

Foto: Mariusz Wasilewski

Budowa stacji towarowej na Olechowie wiązała się z rozbudową całej sieci kolejowej w okolicach. Od 1940 roku rozpoczęto…

Publiée par Na Tropie Tajemnic Olechowa sur Dimanche 30 août 2020
„Stacja towarowa Olechów, prace rozpoczęto w 1940 roku. Już pod koniec 1941 roku było gotowe 60 km torowiska wraz z wieżą ciśnień i studniami głębinowymi. W 1942 roku była gotowa odlewnia, parowozownia wraz z trójkątem do obracania parowozów, stanowisko do nawęglania z dwoma dzwigami, pierwsze nastawnie, magazyny i budynki administracyjne. W 1943 roku powstały kolejne magazyny i nastawnie wraz z górką rozrządową. Wybudowano Osiedle dla pracowników kolejowych na ulicy Dyspozytorskiej. W 1944 roku wybudowano nasypy i linie idącą na stację Łódź Chojny, wraz z wiaduktem na ulicy Tomaszowskiej. Wybudowano również stację osobowa wraz z budynkiem dworca, powstały kolejne magazyny i nastawnie. Na terenie stacji wybudowano liczne schrony obserwacyjne i kilkadziesiąt schronów przeciwlotniczych. Budowę stacji towarowej planowano ukończyć w 1946 roku. Wiele prac nie zostało zrealizowanych jak obwodnica Andrzejowa i osiedla mieszkaniowe. Nie wybudowano również kilkudziesięciu zakładów które miały powstać na Olechowie, powstało ich tylko kilka”.
Wszystkie schrony na terenach PKP na Olechowie w Łodzi

Jeśli masz jakieś dodatkowe informację o tych miejscach, podziel się tym w komentarzu poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *